تاريخچه فرقه ي نعمت اللهي گنابادي :

چون در عهد صفويه شيعه ي اماميه در ايران رسميت يافت ، فرقه هاي

صوفيه كه عموما سني بودند زود رنگ عوض كرده ، اظهار تشيع نمودند و با

حفظ مسلك خود براي جلب حسن ظن شيعيان دم از علي و اولاد او ( عليهم

السلام )‌ زدند . از همين راه بود كه طريقه نعمت اللهيه نخستين طريقه تصوف

شيعه شناخته شد . اگر چه بنيانگذاران اين سلسله از جمله شاه نعمت الله ولي )

(834-731)  سني بودند اما خود را به رنگ شيعه درآوردند و اغلب خود را

با القابي كه به نام مبارك مولاي متقيان علي (ع) زينت يافته ، ملقب ساختند .

در نتيجه كلمه عليشاه مضاف اليه القاب طريقتي مشايخ و اقطاب اين سلسله

گرديد(1) .

فرقه نعمت الليه در سير تاريخ به پنج فرقه تقسيم شد(2) و هر فرقه خود را

ناجي و ديگران را گمراه تصور كرد . يكي از اين سلسله ها " سلسله ي

گناباديه " است كه در عصر قاجار بعد از رحمتعليشاه به طاووس العرفا ،

ملقب به سعادتعليشاه دست ارادت دادند . پس از او در سال 1281 ه.ق.

سلطان عليشاه گنابادي جانشين او گرديد . از اين رو به نام سلسله ي گناباديه

موصوف شدند(3 ) .1- فرقه نعمت اللهي وگنابادي ص37

2- اين پنج سلسله در ايران عبارتند از 1-كوثريه2- كناباديه 3- مونس عليشاه 4- شمسيه 5- اخوت

3- فرقه نعمت اللهي وگنابادي ص61

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۰ساعت 22:58  توسط طاهر  |